AJUTS A LA REHABILITACIÓ
SUBVENCIONS PER A OBRES D'ARRANJAMENT EN L'INTERIOR DELA HABITATGES PER A PERSONES DE +65 ANYS

Aquesta convocatòria té per objecte regular les actuacions en matèria d’obres d'arranjament en l'interior dels habitatges que tenen com a finalitat l'adequació de les peces i dels elements que el conformen, amb els objectius d'assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior, incloent-hi la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i d'adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant; adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament i adaptar l'interior per a la millora de l'accessibilitat.


Termini de la convocatòria: de l'18 de març al 28 de juny de 2024


Per a més informació i sol.licitud digital
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_arranjament_interior

 

 

FONS NEXT GENERATION

En el marc dels fons europeus de recuperació Next Generation, s'han aprovat una sèrie de mesures per impulsar la rehabilitació d'edificis amb un objectiu: adaptar el parc d’edificis i habitatges als reptes nacionals i europeus en matèria de sostenibilitat.

Entre d'altres, s’han aprovat sis programes d'ajuda per a la rehabilitació residencial i la construcció d'habitatge social (Reial Decret 853/2021), que suposaran una oportunitat de canvi per a la rehabilitació energètica dels edificis. A més, s'han creat nous incentius fiscals i una línia d'avals per a comunitats de propietaris (Reial Decret Llei 19/2021).

En la gestió dels ajuts per a actuacions de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica, seran determinants les oficines de suport a la rehabilitació. En aquesta línia, l'Oficina d'Habitatge de l'Urgell amb el suport de l'Agència de l'Habitatge, ha creat l'Oficina de Rehabilitació, des de la qual s’assessorarà les comunitats de propietaris per a l'atorgament de les subvencions.

Consulta tota la informació sobre els ajuts, així com les
jornades informatives que s’estan programant des l'Oficina d'Habitatge de l'Urgell.

Termini de la convocatòria:  fins al 31 de desembre de 2023

Per a més informació feu
 CLIC AQUÍ

Podeu adreçar les vostres consultes a otr@urgell.cat


PROGRAMA 3
Els ajuts a les actuacions de rehabilitació en edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar tenen per objecte fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació. Concretament aquelles que comportin la renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència energètica, la descarbonització, la integració d’energies renovables, i la circularitat, sens perjudici que es puguin realitzar altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l’accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d’utilització. També estan incloses les actuacions que millorin els nivells ambientals i de salut, com retirar de l'edifici o àmbit d'actuació aquells productes de construcció que continguin amiant. 

PROGRAMA 4
Els ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges tenen per objecte el finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica als habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars. 

PROGRAMA 5
Els ajuts per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació tenen per objecte l'impuls i la implantació i generalització del Llibre de l'edifici i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis amb la finalitat d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat

+ informació (pdf) 

 
No posts