SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
PER A PERSONES GRANS
 
Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones que, en l'any de la convocatòria, tinguin 65 anys o més, i estiguin en risc d’exclusió social.

Termini de la convocatòria:  finalitzat

Per a més informació feu
CLIC AQUÍ.
Subvencions per facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria.

Termini de la convocatòria:  finalitzat

Per a més informació feu
CLIC AQUÍ.


Llistat de resolucions convocatòria 2022:
Llistat_resolució_favorable_LB_2022_CCURG_F_009-2022__23_09_2022-07_52_36
 


SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
GENERAL (MITMA)
 
Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Termini de la convocatòria:  finalitzat.

Per a més informació feu
CLIC AQUÍ


Llistat de resolucions convocatòria 2022:
Pendent de resolució


SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
(MITMA) PER A JOVES DE MENYS DE 36 ANYSTermini de la convocatòria:  del 28 de setembre a 7 d'octubre.

Per a més informació feu
CLIC AQUÍ

Si vas demanar el Bo Jove i no te l'han concedit, demana l'ajut al pagament del lloguer per a joves de menys de 36 anys.


Llistat de resolucions convocatòria 2022:
Pendent de resolució
No posts