SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
PER A PERSONES GRANS
 
Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones que, en l'any de la convocatòria, tinguin 65 anys o més, i estiguin en risc d’exclusió social.

Termini de la convocatòria:  finalitzat

Per a més informació feu
CLIC AQUÍ.
Subvencions per facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria.
 


SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
GENERAL (MITMA)
 
Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Termini de la convocatòria:  finalitzat.

Per a més informació feu
CLIC AQUÍ


Llistat de resolucions convocatòria 2022:
Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_CCURG_F_005-2022__19_11_2022-16_06_55
Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_CCURG_F_014-2022__20_11_2022-10_32_24
Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_CCURG_F_015-2022__20_11_2022-11_30_01
Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_CCURG_F_026-2022__13_12_2022-17_33_09
Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_CCURG_F_034-2022__21_12_2022-14_16_25
Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_CCURG_F_035-2022__21_12_2022-15_04_13
Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_CCURG_D_010-2022__22_02_2023-04_39_09
Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_CCURG_D_011-2022__22_02_2023-06_40_07
Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_CCURG_D_023-2022__23_02_2023-00_28_43
Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_CCURG_D_024-2022__23_02_2023-04_26_23
Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_CCURG_F_038-2022__31_12_2022-07_49_11SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
(MITMA) PER A JOVES DE MENYS DE 36 ANYSTermini de la convocatòria:  finalitzat.

Per a més informació feu
CLIC AQUÍ

Si vas demanar el Bo Jove i no te l'han concedit, demana l'ajut al pagament del lloguer per a joves de menys de 36 anys.


Llistat de resolucions convocatòria 2022:
Llistat_resolució_favorable_LV_2022_CCURG_F_011-2022__29_12_2022-19_09_27
Llistat_resolució_favorable_LV_2022_CCURG_F_012-2022__29_12_2022-19_53_19
Llistat_resolució_denegació_LV_2022_CCURG_D_010-2022__17_02_2023-22_08_58
Llistat_resolució_denegació_LV_2022_CCURG_D_011-2022__17_02_2023-23_13_25
Llistat_resolució_denegació_LV_2022_CCURG_D_015-2022__18_02_2023-08_41_30
Llistat_resolució_denegació_LV_2022_CCURG_D_016-2022__18_02_2023-09_16_04
notificació incorporació convocatòria restringida

nortificació incorporació convocatoria restringida LV 2022_CCURG_D_001-2023__28_02_2023-15_47_46
 


PRESTACIONS ECONÒMIQUES
D'ESPECIAL URGÈNCIA

Són prestacions econòmiques, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge (deutes de lloguer, deutes d'hipoteca o desnonaments)

Termini de la convocatòria:  oberta tot l'any.

Per a més informació feu
 CLIC  AQUÍ 

Llistat de resolucions/requeriments 2021:

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_REN_PèrduaHabitatge_CCURG_F_275-2021_Consell_Comarcal_de_l Urgell__16_11_2021-14_35_14
Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__REN_CCURG_Consell_Comarcal_de_l Urgell_07_12_2021-12_32_57
Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_CCURG_Consell_Comarcal_de_l Urgell_14_12_2021-11_49_37
Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_CCURG_Consell_Comarcal_de_l Urgell_29_11_2021-09_59_32
Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_CCURG_Consell_Comarcal_de_l Urgell_19_10_2021-11_16_55
Llistat de resolucions/requeriments 2022:
Resolució_conjunta_desestiment_MD_PEEU_Lloguer_CCURG_D_065-2022_Consell_Comarcal_de_l_Urgell__06_09_2022-13_54_41
Resolució_conjunta_desestiment_MD_PEEU_Lloguer_CCURG_D_073-2022_Consell_Comarcal_de_l_Urgell__04_10_2022-14_27_19
Resolució_conjunta_desestiment_MD_PEEU_Lloguer_CCURG_D_077-2022_Consell_Comarcal_de_l_Urgell__18_10_2022-14_05_00
Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_CCURG_D_036-2022_Consell_Comarcal_de_l_Urgell__03_05_2022-13_08_37
Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_CCURG_F_077-2022_Consell_Comarcal_de_l_Urgell__09_03_2022-14_03_06
Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_CCURG_F_091-2022_Consell_Comarcal_de_l_Urgell__25_03_2022-14_01_16
Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_CCURG_F_370-2022_Consell_Comarcal_de_l_Urgell__21_12_2022-14_19_22
Resolució_conjunta_favorable_PEEU_PèrduaHabitatge_CCURG_F_262-2022_Consell_Comarcal_de_l_Urgell__09_09_2022-14_13_12
Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PARTIDA_1541_Continuïtat_CCURG_F_372-2022_Consell_Comarcal_de_l_Urgell__21_12_2022-14_22_05
 
No posts