Tràmitació de les
cèdules d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

Les cèdules d'habilitat poder ser de primera ocupació i de segona ocupació.

Termini de la convocatoria: obert tot l'any.

Per a més informació feu 
CLIC AQUÍ
 
Registre de sol·licitants
d'
habitatges de protecció oficial (HPO)

És un registre únic al qual s'han d'inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficial a Catalunya, sempre que compleixin els requisits per inscriure's.


És requisit necessari per a les persones que vulguin accedir a demandants d'habitatge a la Borsa d'Habitatge de l'Urgell dins del programa de la Xarxa de mediació per al lloguer social.


Termini de la convocatoria:  obert tot l'any.

Per a més informació feu CLIC AQUÍ
 

Altres tràmits
Per a altres tràmits, comunicacions o suggeriments, podeu adreçar un correu electrònic a habitatge@urgell.cat.

També podeu ser atesos presencialment al Consell Comarcal de l'Urgell, al carrer Agoders, 16 de Tàrrega de dilluns a divendres 9:00 a 14:00 h


 
No posts
+ INFO
Carrer Agoders, 16 Tàrrega
973 50 07 07
habitatge@urgell.cat
722 33 28 39
HORARI
De dilluns a divendres
de 9:00 a 14:00


@