AJUTS A LA REHABILITACIÓ
SUBVENCIONS PER A OBRES D'ARRANJAMENT EN L'INTERIOR DELA HABITATGES PER A PERSONES DE +65 ANYS

Aquesta convocatòria té per objecte regular les actuacions en matèria d’obres d'arranjament en l'interior dels habitatges que tenen com a finalitat l'adequació de les peces i dels elements que el conformen, amb els objectius d'assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior, incloent-hi la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i d'adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant; adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament i adaptar l'interior per a la millora de l'accessibilitat.


Termini de la convocatòria: de l'11 d'abril al 12 de maig


Per a més informació feu CLIC AQUÍ


 

 

FONS NEXT GENERATION

En el marc dels fons europeus de recuperació Next Generation, s'han aprovat una sèrie de mesures per impulsar la rehabilitació d'edificis amb un objectiu: adaptar el parc d’edificis i habitatges als reptes nacionals i europeus en matèria de sostenibilitat.

Entre d'altres, s’han aprovat sis programes d'ajuda per a la rehabilitació residencial i la construcció d'habitatge social (Reial Decret 853/2021), que suposaran una oportunitat de canvi per a la rehabilitació energètica dels edificis. A més, s'han creat nous incentius fiscals i una línia d'avals per a comunitats de propietaris (Reial Decret Llei 19/2021).

En la gestió dels ajuts per a actuacions de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica, seran determinants les oficines de suport a la rehabilitació. En aquesta línia, l'Oficina d'Habitatge de l'Urgell amb el suport de l'Agència de l'Habitatge, ha creat l'Oficina de Rehabilitació, des de la qual s’assessorarà les comunitats de propietaris per a l'atorgament de les subvencions.

Consulta tota la informació sobre els ajuts, així com les
jornades informatives que s’estan programant des l'Oficina d'Habitatge de l'Urgell.

Termini de la convocatòria:  fins al 31 de desembre de 2023

Per a més informació feu
 CLIC AQUÍ

Podeu adreçar les vostres consultes a otr@urgell.cat


PROGRAMA 3
Els ajuts a les actuacions de rehabilitació en edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar tenen per objecte fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació. Concretament aquelles que comportin la renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència energètica, la descarbonització, la integració d’energies renovables, i la circularitat, sens perjudici que es puguin realitzar altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l’accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d’utilització. També estan incloses les actuacions que millorin els nivells ambientals i de salut, com retirar de l'edifici o àmbit d'actuació aquells productes de construcció que continguin amiant. 

PROGRAMA 4
Els ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges tenen per objecte el finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica als habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars. 

PROGRAMA 5
Els ajuts per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació tenen per objecte l'impuls i la implantació i generalització del Llibre de l'edifici i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis amb la finalitat d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat

+ informació (pdf) 

 
No posts