Convocatòries i ajuts d'habitatge
Subvencions per a la rehabilitació dels habitatges per a les persones grans

Són subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats als àmbits dels serveis territorials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Termini de la convocatòria:  No actiu

Per a més informació feu
 CLIC AQUÍ


Subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.

Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Termini de la convocatoria: No actiu


Per a més informació feu CLIC AQUÍ

 
Fons Next Generation

En el marc dels fons europeus de recuperació Next Generation, s'han aprovat una sèrie de mesures per impulsar la rehabilitació d'edificis amb un objectiu: adaptar el parc d’edificis i habitatges als reptes nacionals i europeus en matèria de sostenibilitat.

Entre d'altres, s’han aprovat sis programes d'ajuda per a la rehabilitació residencial i la construcció d'habitatge social (Reial Decret 853/2021), que suposaran una oportunitat de canvi per a la rehabilitació energètica dels edificis. A més, s'han creat nous incentius fiscals i una línia d'avals per a comunitats de propietaris (Reial Decret Llei 19/2021).

En la gestió dels ajuts per a actuacions de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica, seran determinants les oficines de suport a la rehabilitació. En aquesta línia, l'Oficina d'Habitatge de l'Urgell està treballant amb l'Agència de l'Habitatge per a la creació d'una Oficina de Rehabilitació, des de la qual s’assessorarà a les comunitats de propietaris per a l'atorgament de les subvencions.

Consulta tota la informació sobre els ajuts, així com les
jornades informatives que s’estan programant des la Oficina d'Habitatge de l'Urgell.


El Programa 3
Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliari i plurifamiliar té per objecte fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació, concretament aquelles que comportin la renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència energètica, la descarbonització, la integració d’energies renovables, i circularitat, sens perjudici que es puguin realitzar altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l’accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d’utilització. També estan incloses les actuacions que millorin els nivells ambientals i de salut, com retirar de l'edifici o àmbit d'actuació aquells productes de construcció que continguin amiant. 

El Programa 4
Ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges té per objecte el finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica als habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars. 

El Programa 5
Ajuts per l'elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació te per objecte l'impuls i la implantació i generalització del Llibre de l'edifici i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis amb la finalitat d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat 

Termini de la convocatòria:  Fins al 31 de desembre de 2022

Per a més informació feu
 CLIC AQUÍ
No posts
+ INFO
Carrer Agoders, 16 Tàrrega
973 50 07 07
habitatge@urgell.cat
722 33 28 39
HORARI
De dilluns a divendres
de 9:00 a 14:00


@