TRAMITACIÓ DE
CÈDULES D'HABITABILITAT

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

Les cèdules d'habitabilitat poden ser de primera ocupació i de segona ocupació.

Termini de la convocatòria: obert tot l'any.

Per a més informació feu CLIC AQUÍ
 

  
REGISTRE DE SOL·LICITANTS (HPO)
D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

És un registre únic al qual s'han d'inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficial a Catalunya, sempre que compleixin els requisits per inscriure-s'hi.


És requisit necessari per a les persones que vulguin accedir a demandants d'habitatge a la Borsa d'Habitatge de l'Urgell dins del programa de la Xarxa de mediació per al lloguer social.


Termini de la convocatòria:  obert tot l'any.

Per a més informació feu CLIC AQUÍ
 ALTRES
TRÀMITS


Per a altres tràmits, comunicacions o suggeriments, podeu adreçar un correu electrònic a habitatge@urgell.cat.

També podeu ser atesos presencialment al Consell Comarcal de l'Urgell, al carrer d'Agoders, 16 de Tàrrega de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h


 
No posts