Que és la Borsa d'Habitatge


La Borsa d'Habitatge de l'Urgell és un servei gratuït de madiació per al lloguer social entre persones propietàries i llogateres, amb la garantía del Consell Comarcal i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
Amb aquesta finalitat, el Consell Comarcal facilita a les persones propietàries de pisos buits la incorporació del seu habitatge a aquesta borsa amb garanties de cobrament de la renda i del correcte manteniment de l’immoble.
La Borsa d’Habitatge és un servei que ofereix el Consell Comarcal de l’Urgell amb l’objectiu d’augmentar l’oferta de pisos de lloguer a preus assequibles i garantir d’aquesta manera l’accés de la població a un habitatge digne i a un preu just.