Què és la masoveria urbana?

El concepte prové de la història del món rural a Catalunya i fa referència a l’acord d’intercanvi que s’establia entre propietaris i masovers. La part masovera s’encarregava del manteniment de la finca i l’explotació de les terres, a canvi de no pagar un lloguer monetari.

Avui en dia aquest concepte s’ha modernitzat però segueix mantenint l’essència, esdevenint un acord entre persones propietàries i masovers on amb la firma d’un contracte s’estableix la inversió de temps, material i recursos humans per mantenir una vivenda en bon estat a canvi de viure-hi sense pagar un lloguer monetari.

La masoveria urbana a l'Urgell té tres objectius: donar més alternatives a les persones amb dificultats d’accés a l’habitatge, i a la vegada, fomentar l’ocupació d’habitatges que actualment es troben buits o en mal estat, i així ajudar al repoblament de la comarca i a la regeneració urbana dels nostres municipis.


Aventatges per als propietaris
 
La Masoveria Urbana es proposa com un mecanisme per animar als propietaris d'habitatges desocupats a realitzar-ne la rehabilitació i maneniment sense haver d'intervenir en el procés de rehabilitació. Per mitjà del contracte de Masoveria el propietari d'un habitatge en cedeix l'ús, pel temrini que s'acordi, a canvi que els masovers assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment.


Aventatges per als llogaters

La Masoveria Urbana també es proposa com un mecanisme per animar als llogaters amb coneixements de construcció com a una alternativa a l'accés a l'habitatge d'una manera assequible. Per mitjà del contracte de Masoveria el llogater assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment i a canvi obté un període de cuotes no monetàries del lloguer.