El Consell Comarcal de l’Urgell i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tenen signat un conveni per a l’encàrrec de gestió i manteniment de l’oficina d’habitatge. Aquesta tasca de divulgació, assessorament i tràmits s’està duent a terme des de l’any 1990 en què es va signar el primer conveni que és de servei directe a la ciutadania.

Els serveis que oferim:

- Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.
- Subvencions per al pagament del lloguer generals (MITMA).
- Prestacions econòmiques d'especial urgència.
- Registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial (HPO).
- Borsa d'habitatge.
- Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans.
- Subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.
- Tramitació de les cèdules d'habitabilitat.
- Assessorament tècnic en temes relacionats amb l'habitatge.

>> Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans 2022.
Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones que, en l'any de la convocatòria, tinguin de 65 anys o més, i estiguin en risc d’exclusió social.
Termini de la convocatoria: Fins al 29 d'abril de 2022.
Per a més informació feu CLIC AQUÍ.
Llistat de Resolucions favorables convocatoria 2022:
- Llistat_resolució_favorable_LG_2022_CCURG_F_006-2022__11_05_2022-16_23_31
- Llistat_resolució_favorable_LG_2022_CCURG_F_004-2022__04_05_2022-11_32_06

Llistat de Resolucions favorables convocatoria 2021:
- Llistat_resolució_favorable_LG_2021_CCURG_F_008-2021__11_07_2021-18_42_19
- Llistat_resolució_favorable_LG_2021_CCURG_F_010-2021__14_09_2021-16_56_44-1


>> ​​​​​​Subvencions per al pagament del lloguer generals (MITMA).
Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.
Termini de la convocatoria: Fins a l'11 de juny de 2021.
Per a més informació feu CLIC AQUÍ

Llistat de Resolucions convocatoria 2021:
- Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_CCURG_F_040-2021__01_12_2021-20_45_21
- Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_CCURG_F_041-2021__02_12_2021-00_39_58
- Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_CCURG_F_041-2021__02_12_2021-00_39_58-1
- Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_CCURG_F_042-2021__02_12_2021-13_14_25
- Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_CCURG_F_054-2021__16_12_2021-12_05_50
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_001-2021__12_01_2022-17_59_59.pdf
-
Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_002-2021__13_01_2022-11_59_21
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_003-2021__13_01_2022-15_55_21
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_004-2021__14_01_2022-10_09_02
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_005-2021__14_01_2022-01_08_53
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_009-2021__15_01_2022-14_50_41
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_011-2021__15_01_2022-22_00_56-1
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_012-2021__16_01_2022-02_54_07
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_013-2021__16_01_2022-10_34_31
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_014-2021__16_01_2022-15_00_00
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_015-2021__16_01_2022-19_30_36
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_016-2021__17_01_2022-00_21_08
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_017-2021__17_01_2022-04_26_15
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_020-2021__17_01_2022-15_57_13
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_021-2021__17_01_2022-18_29_17
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_022-2021__17_01_2022-21_07_54
- Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_CCURG_D_023-2021__18_01_2022-00_30_08
- Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_CCURG_D_010-2021__15_01_2022-18_04_35
- Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_CCURG_D_019-2021__17_01_2022-13_23_18
- Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_CCURG_F_043-2021__02_12_2021-16_22_54
- Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_CCURG_F_059-2021__31_12_2021-09_40_50

>> Prestacions econòmiques d'especial urgència.
Són prestacions econòmiques, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge (deutes de lloguer, deutes d'hipoteca o desnonaments)
Termini de la convocatoria: obert tot l'any.
Per a més informació feu CLIC  AQUÍ 
-
Resolució_conjunta_favorable_PEEU_REN_PèrduaHabitatge_CCURG_F_275-2021_Consell_Comarcal_de_l Urgell__16_11_2021-14_35_14
- Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__REN_CCURG_Consell_Comarcal_de_l Urgell_07_12_2021-12_32_57
- Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_CCURG_Consell_Comarcal_de_l Urgell_14_12_2021-11_49_37
- Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_CCURG_Consell_Comarcal_de_l Urgell_29_11_2021-09_59_32
- Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_CCURG_Consell_Comarcal_de_l Urgell_19_10_2021-11_16_55

>> Registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial (HPO).
És un registre únic al qual s'han d'inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficial a Catalunya, sempre que compleixin els requisits per inscriure's.
Termini de la convocatoria: obert tot l'any.
Per a més informació feu CLIC AQUÍ

>> Borsa d'habitatge.
És un servei de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles persones interessades en disposar d'un habitatge de lloguer i que ofereix el suport necessari per formalitzar tota la documentació i facilitar la relació entre les dues.
Per a més informació podeu trucar al 973 50 07 07 de 9:00 a 14:00 hores o enviar un correu electrònic a habitatge@urgell.cat

>> Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans.
Són subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats als àmbits dels serveis territorials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Termini de la convocatòria: Fins al 30 de setembre de 2021.
Per a més informació feu CLIC AQUÍ

>> Subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.
Línies d’ajut
-Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’ edifici. Termini de presentació del  27/4/22 al 31/12/22 o fins exhaurir els fons. Subvencionables obres fetes a partir del 1/2/2020.
-Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora d’eficiència energètica en habitatges. Termini de presentació del  11/5/22 al 31/12/22 o fins exhaurir els fons. Són subvencionables les obres fetes a partir de l
-Programa 5: Ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. Termini de presentació del  25/5/22 al 31/12/22 o fins exhaurir els fons. L’edifici ha d’estar finalitzat abans del 2020
 Pel programa 3 i 4, són subvencionables les actuacions fetes a partir del 1/2/2020.
Pel programa 5, són subvencionables les actuacions fetes en edificis finalitzats abans de l’any 2000.
En els tres casos, és necessari l’ajuda d’un tècnic, ja que es demanen projectes i una sèrie de requisits tècnics que es fan inviables d’assumir per una persona que no tingui coneixements en la matèria.
En el programa 3, a nivell d’edifici, actuen com a oficines tècniques, els col·legis professionals d’administradors de finques, d’arquitectes i d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’ edificació.
En els programes 4 i 5 actua l’oficina d’habitatge del Consell Comarcal com a oficina tècnica.
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/419854/drets-socials-obre-convocatoria-dels-fons-next-generation-eu-destinats-rehabilitacio-dedificis-habitatges
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/420486/marxa-oficines-tecniques-rehabilitacio-punts-dinformacio-assessorament-ciutada-impulsar-fons-europeus
>> Tràmitació de les cèdules d'habitabilitat.
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent. La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.
Les cèdules d'habilitat poder ser de primera ocupació i de segona ocupació.
Termini de la convocatoria: obert tot l'any.
Per a més informació feu CLIC AQUÍ
Contacte:
Consell Comarcal de l’Urgell
C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores.
Tel. 973 50 07 07
@: habitatge@urgell.cat