El Consell Comarcal de l’Urgell i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tenen signat un conveni per a l’encàrrec de gestió i manteniment de l’oficina d’habitatge. Aquesta tasca de divulgació, assessorament i tràmits s’està duent a terme des de l’any 1990 en què es va signar el primer conveni que és de servei directe a la ciutadania.

Els serveis que oferim:

- Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.
- Subvencions per al pagament del lloguer generals (MITMA).
- Prestacions econòmiques d'especial urgència.
- Registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial (HPO).
- Borsa d'habitatge.
- Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans.
- Subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.
- Tramitació de les cèdules d'habitabilitat.
- Assessorament tècnic en temes relacionats amb l'habitatge.

>> Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.
Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones que, en l'any de la convocatòria, tinguin de 65 anys o més, i estiguin en risc d’exclusió social.
Termini de la convocatoria: Fins al 30 d'abril de 2021.
Per a més informació feu CLIC AQUÍ.
Llistat de Resolucions favorables convocatoria 2021:
- Llistat_resolució_favorable_LG_2021_CCURG_F_008-2021__11_07_2021-18_42_19
- Llistat_resolució_favorable_LG_2021_CCURG_F_010-2021__14_09_2021-16_56_44-1


>> ​​​​​​Subvencions per al pagament del lloguer generals (MITMA).
Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.
Termini de la convocatoria: Fins a l'11 de juny de 2021.
Per a més informació feu CLIC AQUÍ

Llistat de Resolucions favorables convocatoria 2021:
- Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_CCURG_F_040-2021__01_12_2021-20_45_21
- Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_CCURG_F_041-2021__02_12_2021-00_39_58
- Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_CCURG_F_041-2021__02_12_2021-00_39_58-1
- Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_CCURG_F_042-2021__02_12_2021-13_14_25
- Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_CCURG_F_054-2021__16_12_2021-12_05_50

>> Mesures de protecció a les famílies per minimitzar els efectes de la pandèmia.
- Es suspenen els desnonaments i els llançaments de les famílies arrendatàries vulnerables sense alternativa habitacional.
- Si ets llogater d’un gran tenidor i tens dificultats per pagar el lloguer, pots demanar una moratòria del pagament
Termini de la convocatoria: Fins al 31 d'octubre de 2021.
Per a més informació: http://scur.cat/D86827
>> Prestacions econòmiques d'especial urgència.
Són prestacions econòmiques, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge (deutes de lloguer, deutes d'hipoteca o desnonaments)
Termini de la convocatoria: obert tot l'any.
Per a més informació feu CLIC  AQUÍ 

>> Registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial (HPO).
És un registre únic al qual s'han d'inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficial a Catalunya, sempre que compleixin els requisits per inscriure's.
Termini de la convocatoria: obert tot l'any.
Per a més informació feu CLIC AQUÍ

>> Borsa d'habitatge.
És un servei de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles persones interessades en disposar d'un habitatge de lloguer i que ofereix el suport necessari per formalitzar tota la documentació i facilitar la relació entre les dues.
Per a més informació podeu trucar al 973 50 07 07 de 9:00 a 14:00 hores o enviar un correu electrònic a habitatge@urgell.cat

>> Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans.
Són subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats als àmbits dels serveis territorials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Termini de la convocatòria: Fins al 30 de setembre de 2021.
Per a més informació feu CLIC AQUÍ

>> Subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.
Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.
Termini de la convocatoria: no actiu. 
Per a més informació feu CLIC AQUÍ

>> Tràmitació de les cèdules d'habitabilitat.
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent. La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.
Les cèdules d'habilitat poder ser de primera ocupació i de segona ocupació.
Termini de la convocatoria: obert tot l'any.
Per a més informació feu CLIC AQUÍ

 
Contacte:
Consell Comarcal de l’Urgell
C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores.
Tel. 973 50 07 07
@: habitatge@urgell.cat