El Consell Comarcal de l’Urgell i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tenen signat un conveni per a l’encàrrec de gestió i manteniment de l’oficina d’habitatge. Aquesta tasca de divulgació, assessorament i tràmits s’està duent a terme des de l’any 1990 en què es va signar el primer conveni que és de servei directe a la ciutadania.
Funcions de gestió d’activitats i serveis:

– La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat de primera i de segona ocupació. També inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat que siguin planificades amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.
– La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’edificis o habitatges per a les quals se sol·licitin ajuts (ITEs/III).
– La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques, l’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració i valoració dels informes tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials i finals.
– L’assessorament i trasllat de documentació per a l’accés a l’habitatge i dels ajuts socials, ja sigui per a prestacions d’ajuts per al pagament de l’habitatge (prestacions puntuals i urgents), com ajuts permanents al lloguer o bé Renda bàsica d’emancipació per als joves i també inscripció en el registre per a demanda d’habitatge protegit.
Web d’interès: www.agenciahabitatge.cat/wps/portal/

Contacte 

Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us podeu adreçar a:
Consell Comarcal de l’Urgell
C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel. 973 50 07 07
a/e: stecnics@urgell.cat
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia.