• Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte
 • Avalloguer (cobertura d’impagament)
 • Servei d’assessorament
 • Tramitació de contractes
 • Seguiment de la relació contractual
 • Control del bon ús dels habitatges llogats
 • Control del pagament del lloguer
 • Mediació de conflictes
 • DNI / NIE o passaport de la persona o persones propietàries
 • Escriptura de l’habitatge
 • Cèdula d’habitabilitat vigent
 • Certificat d’eficiència energètica tramitat per l’ICAEN
 • Últim rebut de l’IBI
 • Últim rebut de la taxa municipal d’escombraries
 • Últimes factures dels subministres (electricitat, aigua i gas)
 • Certificat de la Instal·lació elèctrica (butlletí blau)
 • Últim rebut del servei de manteniment de la caldera o escalfador (garantir el manteniment el primer any de lloguer)