Que és la Borsa d'Habitatge

La Borsa d'Habitatge de l'Urgell és un servei gratuït de madiació per al lloguer social entre persones propietàries i llogateres, amb la garantía del Consell Comarcal i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 
Amb aquesta finalitat, el Consell Comarcal facilita a les persones propietàries de pisos buits la incorporació del seu habitatge a aquesta borsa amb garanties de cobrament de la renda i del correcte manteniment de l’immoble.

La Borsa d’Habitatge és un servei que ofereix el Consell Comarcal de l’Urgell amb l’objectiu d’augmentar l’oferta de pisos de lloguer a preus assequibles i garantir d’aquesta manera l’accés de la població a un habitatge digne i a un preu just.

 
La Borsa d'habitatge de l'Urgell està inclosa dins de la Xarxa de mediació per al lloguer social de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i s’inclou en el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge té com a objectiu principal facilitar l'accés a un habitatge de lloguer digne.